Thiết bị đo

Tìm thấy 153 sản phẩm

Máy đo nhiệt độ testo 826 T2

3,250,000đ
Mua ngay

Máy đo nhiệt độ testo 805

2,150,000đ
Mua ngay

Máy đo áp suất testo 312-3

12,320,000đ
Mua ngay

Máy đo áp suất testo 312-2

8,720,000đ
Mua ngay

Máy đo nhiệt độ testo 105

3,220,000đ
Mua ngay

Máy đo nhiệt độ testo 926

3,170,000đ
Mua ngay

Máy đo nhiệt độ testo 720

4,900,000đ
Mua ngay

Máy đo nhiệt độ testo 112

5,450,000đ
Mua ngay

Máy đo nhiệt độ testo 104

2,950,000đ
Mua ngay

Máy đo nhiệt độ testo 104 IR

3,800,000đ
Mua ngay

Máy đo nhiệt độ testo 810

2,730,000đ
Mua ngay

Máy đo chất lượng dầu chiên testo 270

11,250,000đ
Mua ngay

Máy đo pH/°C testo 206-pH3

3,390,000đ
Mua ngay

Máy đo pH/°C testo 206-pH2

6,140,000đ
Mua ngay

Máy đo pH/°C testo 206-pH1

4,000,000đ
Mua ngay

Máy đo áp suất testo 512 (0 đến 2 hPa)

11,170,000đ
Mua ngay