Máy Hàn Miệng Túi

Tìm thấy 26 sản phẩm

Máy ép liên tục M9( hút thổi chân không)

14,100,000đ
Mua ngay

Máy ép đạp chân M6 -400mm

2,950,000đ
Mua ngay

Máy hàn miệng túi liên tục dạng đứng LD-900

5,900,000đ
Mua ngay

Máy hàn miệng túi liên tục nằm ngang SF-150

5,300,000đ
Mua ngay

Máy hàn miệng túi M2-800

4,300,000đ
Mua ngay

Máy hàn miệng túi dạng đứng M4-300

3,250,000đ
Mua ngay

Máy hàn miệng túi m5-300

1,690,000đ
Mua ngay

Máy ép dẻo m5-300 chân thấp

1,690,000đ
Mua ngay

Máy hàn miệng túi m5-300 chân thấp

1,640,000đ
Mua ngay

Máy ép đạp chân M12 -300mm

3,850,000đ
Mua ngay

Máy hàn miệng túi liên tục có indate SFR-980

7,800,000đ
Mua ngay

Máy ép dẻo 5 tấc M5-500

4,350,000đ
Mua ngay

Máy ép dẻo loại 3 tấc M5-300

1,590,000đ
Mua ngay

Máy ép dẻo loại 4 tấc M5-400

1,980,000đ
Mua ngay

Máy hàn miệng túi M2-300 mm

1,380,000đ
Mua ngay

Máy hàn miệng túi M2-400 mm

1,470,000đ
Mua ngay

Hỗ trợ trực tuyến