Nhà cung cấp - Testo

Tìm thấy 93 sản phẩm

Máy đo độ ẩm gỗ và vật liệu xây dựng…

2,670,000đ
Mua ngay

Máy đo độ ẩm gỗ và vật liệu xây dựng…

4,650,000đ
Mua ngay

Máy đo độ ẩm gỗ và vật liệu xây dựng…

7,650,000đ
Mua ngay

Thiết bị ghi nhiệt độ, độ ẩm và độ sốc…

7,820,000đ
Mua ngay

Thiết bị ghi nhiệt độ Testo 176-T3

10,500,000đ
Mua ngay

Thiết bị đo nhiệt độ Testo 176-T4

10,500,000đ
Mua ngay

Thiết bị đo ghi nhiệt ẩm Testo 174H

2,900,000đ
Mua ngay

Thiết bị ghi nhiệt độ, độ ẩm và áp suất…

15,740,000đ
Mua ngay

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Testo 622

7,350,000đ
Mua ngay

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Testo 623

4,650,000đ
Mua ngay

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Testo 625

6,080,000đ
Mua ngay

Thiết bị đo nhiệt độ Testo 810

2,200,000đ
Mua ngay

Thiết bị tự ghi nhiệt độ Testo 176-T1

9,080,000đ
Mua ngay

Thiết bị tự ghi nhiệt độ Testo 176-T2

9,180,000đ
Mua ngay

Thiết bị đo nhiệt độ Testo 608-H1

2,150,000đ
Mua ngay

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Testo 608-H2

3,150,000đ
Mua ngay

Hỗ trợ trực tuyến