Nhà cung cấp - Hanna

Tìm thấy 24 sản phẩm

Máy đo pH để bàn Hanna HI2210-02

8,160,000đ
Mua ngay

Máy đo ph ORP Hanna HI8424

7,000,000đ
Mua ngay

Máy đo pH và nhiệt độ cầm tay Hanna HI98190

10,700,000đ
Mua ngay

Máy đo pH và nhiệt độ thịt Hanna HI99163

9,650,000đ
Mua ngay

Máy đo pH đất Hanna HI99121

8,550,000đ
Mua ngay

Máy đo pH cầm tay Hanna HI8314

6,400,000đ
Mua ngay

Bút đo pH Hanna HI98127

2,300,000đ
Mua ngay

Nhiệt kế ẩm kế cầm tay Hanna HI9564

3,250,000đ
Mua ngay

Nhiệt kế điện tử Hanna HI98501

1,150,000đ
Mua ngay

Nhiệt kế điện tử Hanna HI98509

1,235,000đ
Mua ngay

Nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ tủ lạnh Hanna…

1,470,000đ
Mua ngay

Nhiệt kế điện tử cầm tay Hanna HI935005

2,950,000đ
Mua ngay

Bút đo EC Hanna HI98303

1,250,000đ
Mua ngay

Bút đo độ dẫn EC/TDS/Nhiệt độ Hanna HI98311

2,320,000đ
Mua ngay

Bút đo độ dẫn EC/Nhiệt độ trong đất Hanna HI98331

1,980,000đ
Mua ngay

Máy đo độ dẫn Hanna HI8733

8,970,000đ
Mua ngay

Hỗ trợ trực tuyến