Nhà cung cấp - Adwa

Tìm thấy 10 sản phẩm

Máy đo pH-ORP-Nhiệt độ cầm tay Adwa AD130

6,300,000đ
Mua ngay

Máy đo pH Adwai Instruments AD1030

5,400,000đ
Mua ngay

Máy đo pH Adwai Instruments AD1020

5,950,000đ
Mua ngay

Máy đo pH Adwai Instruments AD111

4,450,000đ
Mua ngay

Bút đo pH Adwai Instruments AD11 (Romania)

1,350,000đ
Mua ngay

Máy đo pH Adwai Instruments AD12 (Romania)

1,450,000đ
Mua ngay

Máy đo độ dẫn (EC), TDS và nhiệt độ dạng…

1,340,000đ
Mua ngay

Máy đo độ dẫn (EC), TDS và nhiệt độ dạng…

1,250,000đ
Mua ngay

Máy đo độ dẫn, TDS, nhiệt độ cầm tay AD332

5,980,000đ
Mua ngay

Máy đo Oxy (DO) hòa tan cầm tay Adwa AD630

11,850,000đ
Mua ngay

Hỗ trợ trực tuyến

VIETAD
VIETAD