Máy Hàn Miệng Túi Liên Tục

Tìm thấy 9 sản phẩm

Máy hàn miệng túi liên tục nằm ngang FR-900(inox)

4,600,000đ
Mua ngay

Máy ép liên tục M9 chỉnh tốc độ

11,500,000đ
Mua ngay

Máy ép liên tục M9( hút thổi chân không)

14,100,000đ
Mua ngay

Máy hàn miệng túi liên tục dạng đứng LD-900

5,900,000đ
Mua ngay

Máy hàn miệng túi liên tục nằm ngang SF-150

5,300,000đ
Mua ngay

Máy hàn miệng túi liên tục có indate SFR-980

7,800,000đ
Mua ngay

Máy hàn miệng túi liên tục có in date FRM…

7,400,000đ
Mua ngay

Máy hàn miệng túi liên tục nằm ngang LD-900

4,400,000đ
Mua ngay

Máy hàn miệng túi liên tục nằm ngang FR-900

3,700,000đ
Mua ngay

Hỗ trợ trực tuyến