Máy Đo PH

Tìm thấy 32 sản phẩm

MÁY ĐO PH/ TDS/ORP/ ĐỘ MẶN 341350A-P

8,360,000đ
Mua ngay

Máy đo pH và độ ẩm đất Takemura DM5

2,100,000đ
Mua ngay

Máy đo pH-ORP-Nhiệt độ cầm tay Adwa AD130

6,300,000đ
Mua ngay

Máy đo pH Adwai Instruments AD1030

5,400,000đ
Mua ngay

Máy đo pH Adwai Instruments AD1020

5,950,000đ
Mua ngay

Máy đo pH Adwai Instruments AD111

4,450,000đ
Mua ngay

Bút đo pH Adwai Instruments AD11 (Romania)

1,350,000đ
Mua ngay

Máy đo pH để bàn Hanna HI2210-02

8,160,000đ
Mua ngay

Máy đo ph ORP Hanna HI8424

7,000,000đ
Mua ngay

Máy đo pH và nhiệt độ cầm tay Hanna HI98190

10,700,000đ
Mua ngay

Máy đo pH và nhiệt độ thịt Hanna HI99163

9,650,000đ
Mua ngay

Máy đo pH đất Hanna HI99121

8,550,000đ
Mua ngay

Máy đo pH cầm tay Hanna HI8314

6,400,000đ
Mua ngay

Máy đo pH Adwai Instruments AD12 (Romania)

1,450,000đ
Mua ngay

Bút đo pH Hanna HI98127

2,300,000đ
Mua ngay

Máy đo pH ORP EC TDS để bàn Horiba F-74BW

13,608,000đ
Mua ngay

Hỗ trợ trực tuyến

VIETAD
VIETAD