Máy Đo Khí Hậu (đa năng)

Tìm thấy 16 sản phẩm

Trạm thời tiết di động PCE-FWS20

6,700,000đ
Mua ngay

Máy đo vi khí hậu Kestrel 4000

7,600,000đ
Mua ngay

Máy đo môi trường vi khí hậu Kestrel 4500

8,900,000đ
Mua ngay

Máy đo môi trường vi khí hậu Kestrel 3000

4,800,000đ
Mua ngay

Máy đo vi khí hậu Lutron ABH-4223

Liên hệ
Mua ngay

Máy đo vi khí hậu Lutron ABH-4225

4,300,000đ
Mua ngay

Máy đo vi khí hậu Lutron ME-9100

Liên hệ
Mua ngay

Máy đo vi khí hậu Lutron EM-9000

Liên hệ
Mua ngay

Máy đo vi khí hậu Lutron ABH-4224

Liên hệ
Mua ngay

Máy đo vi khí hậu Lutron LM-8100

3,300,000đ
Mua ngay

Máy đo vi khí hậu Lutron LM-8000A

3,000,000đ
Mua ngay

Máy đo vi khí hậu Lutron LM-8010

3,100,000đ
Mua ngay

Máy đo vi khí hậu Lutron SP-8002

6,800,000đ
Mua ngay

Máy đo vi khí hậu Lutron SP-7000

4,600,000đ
Mua ngay

Máy đo vi khí hậu Lutron LM-8102

5,350,000đ
Mua ngay

Máy đo môi trường vi khi hậu SPER SCIENTIFIC 850070

4,300,000đ
Mua ngay

Hỗ trợ trực tuyến