Máy Đo Độ Dẫn EC

Tìm thấy 15 sản phẩm

Máy đo độ dẫn (EC), TDS và nhiệt độ dạng…

1,340,000đ
Mua ngay

Máy đo độ dẫn (EC), TDS và nhiệt độ dạng…

1,250,000đ
Mua ngay

Máy đo độ dẫn Horiba EC 11

2,257,000đ
Mua ngay

Máy đo độ dẫn Horiba EC 22

2,770,000đ
Mua ngay

Máy đo độ dẫn Horiba EC 33

Liên hệ
Mua ngay

Máy đo EC điện trở độ muối TDS Horiba ES-71A-K

15,435,000đ
Mua ngay

Bút đo EC Hanna HI98303

1,250,000đ
Mua ngay

Bút đo độ dẫn EC/TDS/Nhiệt độ Hanna HI98311

2,320,000đ
Mua ngay

Bút đo độ dẫn EC/Nhiệt độ trong đất Hanna HI98331

1,980,000đ
Mua ngay

Máy đo độ dẫn Hanna HI8733

8,970,000đ
Mua ngay

Máy đo độ dẫn, TDS, nhiệt độ cầm tay AD332

5,980,000đ
Mua ngay

Bút đo độ dẫn Gondo 6022

1,295,000đ
Mua ngay

Bút đo độ dẫn Gondo 6021

1,295,000đ
Mua ngay

Bút đo EC Gondo 6061

1,295,000đ
Mua ngay

Bút đo độ dẫn/TDS/độ mặn/nhiệt độ Gondo 7021

2,230,000đ
Mua ngay

Hỗ trợ trực tuyến